ParcisPoints login
+31 (0)85 877 1007
Tankplan circle white slogan

One

Two

Three

Four

Hand tankplan

De voordelen van TankPlan:

  • Berijders bedienen zelf de knoppen en beslissen in welk tempo ze deelnemen
  • Door de eigen vrije keuze worden berijders actieve members
  • Actieve members helpen om ambitieuze MVO-doelen (versneld) te halen
  • De berijder heeft actueel inzicht in zijn rij- en tankgedrag en ziet wat hij (be)spaart
  • Elke positieve actie wordt beloond met LoveLoyals-spaarpunten
  • LoveLoyals is een ideaal instrument om te sturen op gewenst goed gedrag
  • LoveLoyals stimuleert berijders om bewust zuiniger te rijden en goedkoper te tanken
  • TankPlan draagt bij aan een structurele verlaging van de brandstofkosten, besparingen tot 8% zijn hierdoor goed haalbaar
  • Minder fijnstof- en CO2-uitstoot, dus het milieu is de grote winnaar
  • Wat resteert kan met de unieke CO2-restcompensator van TankPlan worden opgeruimd. Met recht een knap staaltje groene transitie om trots op te zijn!

Zet uw tankpas om naar een tankpas mét een plan.
Reken maar dat niet alleen het milieu met TankPlan wint!

Een besparing tot 8% is met TankPlan zeer goed haalbaar. Wat dit u oplevert, laten we zien in het volgende rekenvoorbeeld gebaseerd op een bedrijf met een wagenpark van 200 auto’s.

Stel dat de brandstofkosten per auto per maand zijn:

• Benzine kost € 250,- per auto per maand (30.000 kilometer per jaar)
• Diesel kost € 225,- per auto per maand (40.000 kilometer per jaar)

Bij een vloot van 110 benzineauto’s en 90 dieselauto’s zijn de brandstofkosten per maand:

• 110 benzineauto’s x € 250,- = € 27.500,-
• 90 dieselauto’s x € 225,- = € 20.250,-

De totale brandstofkosten komen daarmee op € 47.750,- per maand. Door ander rij- en tankgedrag met TankPlan - afhankelijk van het gekoppelde LoveLoyals-programma en de mate van gebruikersparticipatie - is zoals aangegeven een besparing van 8% realistisch. Dat betekent concreet dat u met TankPlan kunt groeien naar een besparing per maand van € 3.820,- (8% van € 47.750,-) en dat is € 45.840,- op jaarbasis.

Wat uw besparing ook wordt, het zal in elk geval ruim voldoende zijn om te besluiten de resterende CO2 met de unieke CO2-restcompensator van TankPlan op te ruimen.

Met recht een knap staaltje groene transitie om trots op te zijn!

One

Two

Three

Four

One

Two

One

Two

Three

Four

One

Two

Three

Four

Powered by RegoParcis

0

Live
today

0

Euro's saved
today

13883753

CO2 savedtoday

327

e-Learners
today